Česko–německý stůl pro stálé hosty v Chebu 2000-2018

Příspěvek Günthera Juby

Česko-německý stůl pro stálé hosty Logo Ahoj sousede

Deutsch-tschechischer Stammtisch

„Ahoj sousedé! - Hallo Nachbarn!“

Občanská iniciativa pro dobré sousedství mezi lidmi z Chebu, Waldsassenu a okolí

Situace v době "Železné opony": Cheb a Waldsassen – dvě města, vzdálená od sebe jen 10 km, ale prakticky vzájemně nedosažitelná. Obě byla "na konci (toho svého) světa ". Vzájemný pohled na (tehdy ještě ne) sousedy byl poznamenán zraněním minulosti, jednostranně vykládanou historií, předsudky a strachy.
21. srpen 1968 Konec pražského jara: lítost a obdiv - pro mě vztah s lidmi, které jsem ještě vůbec neznal.
1.červenec 1990
otevřen hraniční přechod
První osobní kontakty (česky jsem byl pojmenován "otevírač dveří": Se sousedy z očí do očí, i přes mé malé jazykové znalosti)
1995: školní partnerství s „ZvŠ Františkovy Lázně Výhra v loterii - „Vážená paní ředitelka - moje hezká dcera“, z partnerství škol srdečné přátelství až do dnešního dne.
Po otevření hranice: téměř jen negativní tiskové zprávy (dokonce i ve Spieglu a v televizi)
 • D: téměř jen o krádežích automobilů, padělaných penězích, prostituci, „uspávacích“ kapkách, loupežích, "psím masu" v restauracích, ...
 • CZ: téměř jen o aroganci Němců, nepříjemných setkáních, sexuální turistice, vyhledávání drog, sudetských Němcích jako "revanšistech", ...
Trochu pozitivních zpráv Zprávy o školních partnerstvích - jinak téměř jen negativní informace.
politická „doba ledová“ Rány minulosti se znovu rozevřely,: na obou stranách se mluvilo jen o vlastním bolestném bezpráví (... polopravdy). Tak byl vytvářen pocit křivdy, dokonce i politickými stranami (.… pro získání voličů). Nevzniklo žádné povědomí společné odpovědnosti za budoucnost.
Pokles hodnoty sousedských vztahů

Předsudky byly (paradoxně!) tím větší, čím blíže u hranice lidé žili!

 • D: jen tankování, strach z krádeže auta
 • CZ: pouze nákupní a výdělečné příležitosti

V noci se však setkali se "těmi špatnými lidmi", ... kteří ještě zhoršovali vzájemné předsudky ( oboustranně).

12/1999 a 2/2000 Návštěvy waldsassenského kurzu češtiny a chebského kurzu němčiny – návrh : Pozvánka na setkání se sousedy na druhé straně hranice, k vzájemnému poznávání.
Cíl: Budovat důvěru prostřednictvím osobních vztahů.

1. květen 2000

česko - německý stůl stálých hostů „Ahoj sousedé! - Hallo Nachbar!“.

Stejně znějící zpráva : „Ahoj sousedé! - Hallo Nachbarn!“ pro noviny „Chebský Deník“ a „Der Neue Tag“, přiložena fotografie.
Tato událost ale tehdy narazila na nepochopení (potřásání hlavou, nedůvěra, dokonce agresivní odmítání…)

Cíl:
vytvořit dobré sousedství, na základě osobní důvěry
Stammtisch - Stůl stálých hostů:
 • Je pro všechny občany(bez ohledu na věk, povolání, vyznání, národnost)
 • Má pravidelná setkání, vždy každé první pondělí v měsíci, v Chebu (naši chebští přátelé nemají auto - dokonce ani v důchodu), nyní v restauraci Kulturního centra Svoboda, (kdo přijde jen občas (např. kvůli problémům s dopravou), může se spolehnout na stálé místo a termín.
 • Nejprve přišli lidé, kterým zájem vydržel jen krátce - a také „špióni“
 • Velmi brzy ale vzniklo „tvrdé jádro“ lidí, kteří zůstali věrni, spojeni těsným přátelstvím, důvěrou a sympatiemi.
 • Dva mluvčí (český a německý), tedy partnerství na stejné úrovni
 • Není to spolek, nejsou zde žádné povinnosti (žádné obavy z překážek při vstupu – kdo přijde, je vítán, kdo nepřijde, nemusí se omlouvat).
 • Žádný členský příspěvek, proto ovšem také žádné peníze.
Účast členů (20 až 55 návštěvníků) Někteří sem přicházejí zdaleka : Horní Falc, Horní Franky, Sasko, Karlovarsko, apod., většinou stejně Čechů jako Němců (což ale není důležité!)
Bohužel málo mladých – ale právě ti starší často s velkým zaujetím: Vzpomínky na národnostní problémy – naštěstí vzpomínají smířlivě
Osobní přátelství

“Nedokázal jsem si představit, že by nějaký Němec mohl být mým přítelem“
Někteří mají díky dlouhé cestě jen 2 a půl hodiny na setkání s přáteli – A proto někdy i přenocují.

 • Návštěvy rodinných slavností i smutných událostí
 • Vzájemná pomoc (zahradní práce, stěhování, stavební práce)
 • Tykání jako projev sympatií (často už po velmi krátké době)
 • 2008 dokonce křest mladé Češky v bazilice (katolickém kostele) ve Waldsassenu – přítomni všichni členové, i evangelíci a lidé bez vyzvání
Sounáležitost Otevřenost a zájem o vše jiné (namísto nedůvěry a odmítání)
sociální myšlení a cítění (nezávisle na národnosti, vyznání, …),
vědomí spoluodpovědnosti každého jedince (za lepší budoucnost),
angažovanost – také mimo společenství „Stammtische“
Další činnost (mimo pravidelná setkávání)
 • Informace (Dotazy, neboť jsme považováni za „experty“) a poradenství.
 • Zprostředkování kontaktů (partnerství školek, škol, knihoven, spolků, charitativních organizací).
 • Překlady a jazykové korektury (textové opravy při překladech do němčiny)
 • Tiskové zprávy – sloužící k odstraňování předsudků – informace, které mají vzbudit zájem o sousedech na obou stranách hranice
 • Výlety, návštěvy pamětihodností, muzejí a koncertů
 • Mikulášská nadílka, přednášky, literární a pěvecké večery
 • Podpora charitativní činnosti (věcné dary a darování šatstva, pomoc diakonii a charitě)
 • Akce na hraničním přechodu Cheb/Svatý Kříž - Waldsassen/Hundsbach :
  1. 1. (16.04.2003), v den podepsání přístupových smluv deseti nových (budoucích) členských zemí EU v Athenách,
  2. 2. (1.05.2004), vstup 10-ti členských zemí do EU,
  3. 3. (1.07.2010), 20. výročí otevření hraničních přechodů
 • Zprostředkovávání benefičních koncertů pro obnovení věží kostela sv. Mikuláše v Chebu (2006)
 • Spolupráce při výstavě „950 tváří a osudů z Chebu“ - „950 Menschen und Schicksale in Eger“, Též při oslavách 950-tého výročí Chebu (první písemné zmínky o Chebu (2011)
 • Informování bývalých německých občanů – psaní osudů, (zprávy a fotografie někdy mají kvalitu historických dokumentů), překlady, korektury
 • Kontaktní osoba, zprostředkovatel spolupracovník, poradce (vnější perspektiva)
Politika Odstup od politiky (falešné tóny, které ještě před 18-ti lety v politice hojně zněly, nás ještě více stmelily).
V rozhovorech ale není žádné tabu (díky vzájemné důvěře je kritika politiků možná a dokonce žádoucí).
Práce pro noviny jako „Komunální pedagog (od roku 2008) Většina lidí neměla tušení, co se děje za hranicemi.
Ale : „Můžeme hodnotit jen to, co známe“ (proto pedagogická práce)
Zprávy v novinách (Der neue Tag) vzbudily zájem o naše sousedy za hranicemi (také Frankenpost, Egerer Zeitung, Sudetendeutsche Zeitung).
Články o dějinách a zajímavostech (z. Zt. 73) na IN česko-německých stránkách infocentra Chebu tic.cheb.cz/DE/ nyní měsíčně přes 2 000 čtenářů. A také příspěvky přímo na IN stránkách města Chebu http://www.cheb.cz/
Zprávy v novinách o česko-německém Stammtischi:

Der Neue Tag (Horní Falc),
Chebsky Deník,
Frankenpost (Horní Franky)
Františkolázeňské listy, (F. Lázně)
Freie Presse (Sassko),
Landeszeitung (Praha),
Prager Zeitung (Praha),
Mlada Fronta Dnes (Praha)
Radnični Listy (Cheb)
Rundschau (Horní Falc)
Waldsassener Anzeiger
De Volkskrant (Nizozemsko)

Dne 20.12.2010 (při první návštěvě předsedy bavorské zemské vlády v České republice) píše Süddeutsche Zeitung: „Die Bürger ... sind längst weiter als ihre politische Führung – Občané … jsou mnohem dále, než jejich politické vedení.“

Rozhlas a televize: Bayerischer Rundfunk (radio), 2. program ( vysílání 11. 9. 2003 – 30. 10. 2006); 29. 9. 2007: „Z okraje světa do středu Evropy“)
"Večerník bavorské televize" (29. 8. 2003, část živého vysílání o městě Waldsassen)
Televize Prima a TV Oberpfalz-TV, reportáž o udělení ocenění „Stavitelmostů 2011“ (12. 3., a 4. 4. 2011)
červenec 2012: bavorská TV (redaktor Heio Letzel) „Pohraničí – mezi Čechami a Horní Falcí“
Zapad-TV a Český Rozhlas - Radiožurnál (ocenění 11. 11. 2013)
Pocty (ocenění):
 • Evropská cena okresní pobočky Tirschenreuth, spolku EU-Bavorsko , ( 20. 10. 2003 a 28.10.2010)
 • Cena „Stavitel Mostů 2011 - Brückenbauer 2011“, Centrum Bavaria Bohemia v obci Schönsee (25. 3. 2011) OTV-Mediathek
 • Ocenění Günthera Juby městem Cheb (tehdy starosta RNDr. Pavel Vanoušek) -11. 11. 2013
 • Ocenění PhDr. Marcely Brabačové městem Waldsassen tehdy starosta Bernd Sommer (9. 10. 2017)

Poznámka (shrnutí)

Od vstupu ČR do EU, se českoněmecké vztahy zásadně zlepšily
 • Češi už se necítí být horší (slabší) (díky hospodářskému oživení)
 • Češi jsou „členy společné Evropy“
 • Mnoho Němců nyní může lépe pochopit útlak komunismu, To čeho bylo v Chebu dosaženo po převratu, je s obdivem uznáváno : úspěšná průmyslová zóna - pracovní místa, krajinná výstava, rekonstrukce věží kostela sv. Mikuláše, renovační práce ve starém městě, moderní pěší zóna, nákupní centra, německý vojenský hřbitov
 • Změny v České republice byly často způsobeny změnou myšlení : otevřeností, vlastní iniciativou, samostatností, …
 • Mnoho obyvatel Chebu má velký zájem o německou minulost svého města a nesou jeho „kulturní štafetu“.
 • Také Sudetští Němci již nehledí na Čechy se strachem
 • „Negativní image“ Chebu (prostituce, obchod s drogami, ...) je úspěšně odstraňována
 • Sousedé stojí na cestě k "normálnímu" sousedství (navzdory jazykovým problémům)
Avšak Myšlenka, že historická zátěž tohoto sousedství „vymře sama“ přirozenou cestou, je „zbožným přáním“.
Nacionalistické předsudky existují stále.
Jsou sice nyní jen zřídka vysloveny nahlas, ale mohou kdykoli znovu vzplanout (politické konflikty, ekonomické důvody ...).
V květnu 2016 byly Cheb a Waldsassen označeny za společné "vyšší středisko?". Pro mnoho lidí to znamená pouze (nevelké) finanční očekávání. Nevyplývá z toho pro ně žádný pocit sounáležitosti (pocit, my jsme sousedé).
Proto Přetrvávající „jazyková bariéra“ a odlišné životní postoje vyžadují, aby o toto sousedství bylo citlivě a angažovaně pečováno i v budoucnosti.
Je stále naléhavé zůstat v pohotovosti!
Občanské aktivity proti národnostím předsudkům (jako je náš "Stammtisch") tedy zůstanou na dlouhou dobu nepostradatelné.

Günther Juba, únor 2018